Parteneriatul cu familia


Una din valorile importante ale Grădinitei cu Program Prelungit "Troiţa"este familia. Formarea caracterului unui copil este dependentă de conceptul de familie şi de relaţia pe care preşcolarul o are cu aceasta.

Legătura dintre grădiniţă şi familie fiind atât de strânsă, cadrele didactice se bazează pe sprijinul familiei atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de acţiune formativ-educative în sensul unei abordări unitare, cât şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: practic-aplicative, financiare, organizaţionale sau logistice şi financiare.

Obiectivul parteneriatului:

Colaborarea permanentă a familiei cu grădiniţa privind procesul instructiv-educativ al copilului pentru o educaţie temeinică în lumina valorilor ortodoxe.

Obiective specifice:

Privind cadrele didactice:

- informarea părinţilor privind competentele de însuşit ale copiilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale;

- prezentarea şi asumarea ofertei educaţionale şi a regulamentului grădiniţei;

- acordarea consilierii individuale şi de grup pe teme duhovniceşti şi educaţionale în familie şi în institutia preşcolară;

- deschidere faţă de problemele solicitate a fi dezbătute venite din partea familiilor copiilor înscrişi în unitate;

- proiectarea şi asumarea activităţilor din cadrul parteneriatului prin atitudine deschisă şi profesionalism.

Privind părinţii:

- înţelegerea şi asumarea proiectului Gradinița cu PP "Troiţa"ca proiect de comuniune;

- continuarea în familie a programului educaţional propus de instituţia preşcolară, îmbinând armonios atitudinea permisivă cu exigenţa;

- participarea la proiectele duhovniceşti;

- implicarea şi participarea activă la parteneriatul gradiniţă-familie prin activităţile şi proiectele organizate în grădiniţă în funcţie de solicitările cadrelor didactice de la grupă;

- iniţierea şi participarea membrilor familiei la proiectele şi acţiunile ce vizează implicarea în viaţa comunităţii;

- iniţierea şi participarea membrilor familiei la activităţi / acţiuni de petrecere a timpului liber în comuniune;

- informarea educatoarelor privind comportamentul copiilor în familie şi comunitate.

Acţiuni prevăzute:

1. conştientizarea conceptului de proiect de comuniune;

2. lectorate cu părinţii;

3. consilierea educaţională individuală a familiilor – săptămânal – la solicitarea reprezentanţilor familiei sau a educatoarelor grupei;

4. consilierea lunară a familiilor pe teme duhovniceşti si educaţionale;

5. participarea la conferinţele organizate de Asociaţia Prologos;

6. participarea la activităţi practice-gospodăreşti specifice tradiţiei româneşti şi ortodoxe necesare unităţi, copiilor sau comunităţii;

7. participarea cu munca voluntară şi alte modalităţi de implicare pentru demararea şi derularea proiectului Şcoala Primară "Sf. Antim Ivireanul".

Date de contact

 • Telefon:

  +40 723 528 594
  +40 758 876 482

 • Email:

  contact@gradinitatroita.ro

 • Adresa:

  Bld. Liviu Rebreanu nr. 35 (sau intrarea de pe str. Eneas nr. 57), 300210,
  Timişoara, Timiş
  România